MTR tar över driften av Mälartåg

Nu tar MTR över Mälardalstrafiken med ny fordonsflotta. Foto: MTR

Ett år efter att MTR vann upphandlingen för Mälartågstrafiken tar MTR Mälartåg nu över ansvaret för trafikdrift, kundservice ombord, driftledning och störningshantering, fordonsunderhåll, fordonsstäd samt ersättningstrafik.

– Vi känner oss väl förberedda för det viktiga uppdrag vi står inför och vi kommer göra vårt yttersta för att övergången ska bli så smidig som möjligt för alla resenärer. Det känns fantastiskt att få vara med och förverkliga den historiska satsning som Mälardalstrafik nu gör i Stockholm-Mälardalen och vi ser verkligen fram emot att få välkomna alla resenärer ombord från och med söndag, säger Frida Ukmar, vd MTR Mälartåg.

Parallellt med att MTR tar över driften av Mälartåg träder den nya tidtabellen T22 i kraft. Den största enskilda satsningen i den nya tidtabellen är fler avgångar med Mälartåg på linjen Örebro/Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Arlanda – Uppsala på vardagar i vardera riktningen. Detta sker genom att Mälardalstrafik etablerar egen omfattande trafik på delsträckan Stockholm – Arlanda – Uppsala, som länkas ihop med den befintliga trafiken på Svealandsbanan.

De 33 första Mälartågen ha satts i trafik och leveransen av ytterligare tolv tåg har inletts. Målsättningen är att samtliga ska vara i trafik under det första kvartalet 2022. När samtliga tåg introducerats består flottan av 51 tåg, varav 45 dubbeldäckade ER1 och sex regionaltåg av modell Regina X50.

– Nu blir Mälardalslivet ännu lite bättre. Sveriges tillväxtmotor, Stockholm-Mälardalen, får nu fler tåg och nya avgångar till nytta för sömlöst pendlande till jobbet, skolan eller nära och kära, säger Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik.