MTR startar nya lokförarutbildningar

Bristen på lokförare är ett stort problem för tågbranschen. Foto: MTR

Bristen på lokförare är ett stort problem för tågbranschen och att komma till rätta med det är viktigt för att få fler att välja att resa med tåg. Att utbilda nya lokförare bör därför prioriteras högt  och eftersom de utbildningar som normalt tillhandahålls inte bedöms räcka för att tillfredsställa behovet av nya lokförare har MTR valt att starta flera egna utbildningar.

Inom ramen för Yrkeshögskolan har MTR sedan tidigare lokförarutbildning, och nästa startar den 2 september med 30 elever. MTR har lämnat in en ansökan om ytterligare en likadan utbildning som vi hoppas få godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan inom kort. De lokförare som utbildas på Yrkeshögskolan kan efter avklarad utbildning välja att jobba på MTR eller på något annat bolag.

Men eftersom bedömningen är att det inte kommer att räcka har MTR alltså även valt att starta utbildningar helt i egen regi. De som blir antagna till den utbildningen blir anställd av MTR med utbildningslön, och när de är klara får de lön enligt kollektivavtal för lokförare. De förbinder sig att arbeta inom MTR under en tvåårsperiod.