MTR Nordic undersöker möjligheten av ny ägare

MTR Nordic inleder en strategisk översyn av MTRX. Foto: MTR

MTR har inlett en översyn av MTRX för att utforska framtida strategiska alternativ – inklusive en potentiell avyttring.

– MTRX lanserades 2015 med en övertygelse om att tågresande gick att göra på ett bättre sätt. Under de senaste sju åren har vi bevisat att det går att göra precis det. Med innovationskraft och starkt engagemang från alla medarbetare har MTRX lyckats erbjuda smartare resor med kunden i centrum, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic.

Några exempel på detta är att MTRX introducerat biljettlöst resande och automatisk förseningsersättning för tågresenärer i Sverige, varit punktligast på sträckan Stockholm-Göteborg fem år i rad, blivit utsedd till Sveriges bästa tågbolag sex år i rad samt rankats som en av Sveriges tre mest innovativa företag av Svenskt innovationsindex.

För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för koncernen att genomföra sin strategi och för att ge MTRX förutsättningar att nå sin fulla potential, vill nu MTR Nordic utforska framtida strategiska alternativ för MTRX, inklusive möjligheten att hitta en ny ägare.

– Omställningen mot ett hållbart samhälle blir allt viktigare för såväl företag som privatpersoner. Utsläppen från transporter är fortfarande betydande men tåg är bland det mest klimatsmarta sättet som finns för att resa. Därför är vi övertygade om att MTRX kommer fortsätta vara en viktig aktör när allt fler aktivt väljer ett hållbart sätt att resa, säger Filip Johansson, vd MTRX.

Det finns idag inget beslut om att sälja verksamheten och MTR har inte för avsikt att göra några personalförändringar i samband med den strategiska översynen.

– Jag är otroligt stolt över vad teamet på MTRX åstadkommit under de första sju åren. Under tiden som processen pågår så fortsätter vi att driva utvecklingen av tågbranschen framåt genom att utmana gamla sätt att tänka och att ge våra kunder samma fantastiska service som alltid, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic.