Planförslaget ett steg i rätt riktning menar Tågföretagen

Planförslaget är ett steg i rätt riktning menar Tågföretagen men mer behövs. Arkivbild

Tågföretagen konstaterar att det är både sött och salt i det förslag till nationell plan 2022–2033 som Trafikverket presenterat. Tågföretagen ser att 80 procent av investeringsbudgeten tillfaller järnvägssatsningar och att det finns kostnadsreduktioner på 65 miljarder kronor i projektet nya stambanor. Tågföretagen ser också att flera viktiga åtgärder ligger sent i planen.

− Planförslaget är ett steg i rätt riktning. Men Sverige saknar fortfarande en transportvision som stödjer utvecklingen av landets infrastruktur och det märks. Vi har en bit kvar, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

− När det gäller det internationella perspektivet vill vi påminna om Fehrman Bält-förbindelsen som ska vara klar 2029 och troligtvis kommer öka trafiken mot Europa. Vi saknar också perspektivet EU:s stomnätskorridorer och EU:s målbild om fördubbling av järnvägstrafik de kommande årtiondena, fortsätter Gustaf Engstrand.

Tågföretagen konstaterar att:

  • Direktiven begränsar Trafikverkets handlingsutrymme
  • Det är stora investeringar i järnväg, men mycket ligger sent
  • Minst 65 miljarder i kostnadsreduktioner för projektet nya stambanor
  • Norrland är visserligen hett, men infrastruktursatsningarna prioriteras inte i närtid
  • Känslighetsanalysen brister och tydliggör inte transporteffektivitetens vinster
  • Nya signaler om ERTMS-utrullningen: statlig medfinansiering ska utredas
  • Frågetecken är om vi klarar underhållet  
  • Planen är ett steg i rätt riktning men statsfinanserna tillåter mer