Banedanmark slutför två stora projekt på Sydbanan

Sydbanan förbereds för den kommande Fehmarn-förbindelsen. Foto: Banedanmark

Nu slutför Banedanmark två stora projekt på Sydbanan, projekt som ska förbereda linjen för den kommande Fehmarn-förbindelsen, och förbättra tågtrafiken på Sydsjælland och Falster. Samtidigt påbörjas arbetet med att rusta upp järnvägen mellan Nykøbing Falster och Rødby.

Banedanmark håller just nu på att bygga en helt ny järnväg mellan Ringsted och Fehmarn Bält. Den cirka 120 kilometer långa sträckan blir en viktig del av en helt ny transportkorridor mellan Danmark och Europa när Fehmarn-tunneln öppnas 2029. Den nya järnvägen möjliggör fler och snabbare tåg. De senaste månaderna har det pågått ett intensivt arbete på Sydbanen.

– Under sommaren har vi slutfört det sista långsiktiga spårarbetet på den första etappen av den nya linjen mellan Ringsted och Nykøbing Falster. Banedanmark har bland annat utökat linjen med ett nytt dubbelspår på Falster, installerat ett helt nytt signalsystem mellan Mogenstrup och Nykøbing Falster och byggt en ny station på Nørre Alslev., säger Projektledaren Klaus S. Jørgensen.

Nytt signalsystem och dubbelspår ska testas och tas i bruk och under de kommande månaderna kommer Banedanmark att testa och implementera förbättringarna på nya Sydbanan.

– I slutet av året kommer ett nytt dubbelspår mellan Orehoved och Nykøbing Falster att tas i bruk tillsammans med det nya digitala signalsystemet som kommer att ge större kapacitet och snabbare tåg på sträckan, säger Klaus S. Jørgensen.

Innan tågen på Sydbanen kan börja köra med det nya signalsystemet är det dock nödvändigt att genomföra ett antal slutprov innan systemet tas i drift. Som en del av den politiska överenskommelsen "Infrastrukturplan 2035" beslutades det att tidigarelägga starttiden för andra etappen av Ringsted-Femern järnvägen till 2022. Arbetet med sträckan kommer därför att påbörjas i vinter för slutförandet av banarbetet mellan Ringsted och Nykøbing.

Under de kommande åren kommer Banedanmark att uppgradera linjen mellan Nykøbing Falster och Holeby på Lolland. Där ska ett helt nytt dubbelspår byggas, elektrifieras och ett nytt digitalt signalsystem rullas ut. Dessutom ska en helt ny station byggas vid Holeby.