Godstågspendlar får fossilfria last mile-transporter

I Göteborgs hamn byter cirka 450 000 containrar transportslag mellan tåg och fartyg varje år - oftast i containerterminalen som drivs av APM Terminals. Bild: Göteborgs Hamn.

Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping är några av Sveriges viktigaste noder för svensk varudistribution. Orternas viktigaste koppling till kontinenten är godstågspendlarna till Göteborgs hamn med totalt 19 avgångar i veckan. Godset på pendlarna transporteras på lastbil mellan terminalerna och lokala lager och logistikcentraler. Sedan i fredags är dessa transporter fossilfria.

GDL Sjöcontainer hanterar transporterna av godstågpendlarna i Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping som med 19 avgångar tillsammans tar cirka 1500 tjugofotscontainers till och från Göteborgs hamn varje vecka. Nu drivs bolagets samtliga lastbilar som sköter transporter mellan terminal och närliggande lager och distributionscentraler helt på det förnybara bränslet HVO100.

– Det betyder att vi kör fossilfritt till kombiterminalerna för att därefter uppnå en CO2-besparing av last mile-transporten på cirka 90 procent, säger Mikael Andersson, VD på GDL Sjöcontainer.

Därtill drivs numera även de truckar som lyfter godset mellan tåg och lastbil på kombiterminalerna på HVO100, vilket innebär ytterligare minskning av partikel- och koldioxidutsläpp.

Användningen av tåg på sträckorna till och från Göteborg i kombination med GDL:s fossilfria utkörning ger en besparing av cirka 18 000 ton CO2 på årsbasis. Detta jämfört med om transporterna skulle göras med lastbilar drivna på konventionell diesel. När man isolerar nytillskottet i systemet – lokala utkörningar och terminaltruckar drivna på HVO100 – innebär det minskade klimatutsläpp med drygt 2500 ton per år.

Utöver Eskilstuna, Hallsberg och Jönköping består Göteborgs hamns järnvägsnätverk Railport Scandinavia av ytterligare ett 30-tal terminaler på orter runt om i Sverige. De trafikeras av 70 avgångar till och från Göteborgs Hamn varje vecka.

– Järnvägen är svårslagen när man väger samman miljö, ekonomi, kapacitet och tillförlitlighet. I kombination med samverkande järnvägs- och terminaloperatörer, varuägare och andra i och kring hamnen är de framgångsfaktorer som gjort att järnvägen kunnat växa kraftigt länge, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

Sedan 2000-talet har andelen containergods som transporteras på järnväg till eller från hamnen ökat från 20 till mer än 60 procent. Det är en siffra som sticker ut rejält i internationella jämförelser, och en utveckling som fortgår. Under årets tredje kvartal ökade järnvägsvolymerna med 12 procent i hamnen.