Järnvägens punktlighet 92,6 procent

Lövhalka sinkar tågtrafiken. Foto: Trafikverket

Under september ankom 78 710 av 85 008 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 92,6 procent. Totalt gjordes 903 804 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets 14 200 kilometer spår. De tre sista dagarna i september, i synnerhet runt huvudstaden inträffade flera incidenter på kort tid med obehöriga i spår, ett ställverk orsakade ett omfattande signalfel samtidigt ett trasigt tåg behövde evakueras.

– När flera olika incidenter inträffar samtidigt, dessutom i Stockholmsområdet, får det stora och omedelbara konsekvenser eftersom så mycket som en tredjedel av alla persontåg avgår från, ankommer till eller passerar Stockholm C och Stockholm City. Det är överlag trångt på spåren runt våra storstäder, och det kan räcka med att ett enskilt tåg får en försening på två minuter innan andra tåg påverkas och hamnar i tågköer säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik.

Under hösten är också lövhalka en återkommande källa till mindre förseningar, bland annat genom att start- och bromssträckor förlängs. När många sådana små ”glidande” förseningar adderas på varandra under färd riskerar framförallt långdistanstågen att bli sena till sin slutstation.

– Detta visar också på frågans komplexitet. Det finns ingen enskild och enkel lösning, utan vi fortsätter jobba tillsammans med branschen inom framförallt Tillsammans för Tåg i Tid för att steg för steg höja kvaliteten på alla de delleveranser – stora som små - som bygger punktlighet avslutar Roberto Maiorana