Spårbytet Gävle-Söderhamn halvvägs

Nu har spårbytet mellan Gävle-Söderhamn kommit halvvägs i tidplanen. Foto: Trafikverket

Nu har spårbyteståget bytt ut all gammal räls, räl och makadam på sträckan Gävle-Söderhamn. Kvar att göra är återmontage av signal- och elobjekt samt att höja tonnaget.

Spårbytesprojektet rullar på bra och följer sin tidplan. Det långa spårbyteståget som under åtta veckor bytt uttjänt räls, räl och makadam i järnvägen är klar med sin del. Återstående arbeten är återmontering av signal- och el-objekt, byggnation av trefashjälpkraft samt besiktning.

– Vi ska även köra upp tonnaget på sträckan, berättar projektledaren Adam Larsson.. Det måste vi göra för att få stabilitet i banvallen och slippa två veckors hastighetsnedsättning när trafiken släpps på. Det görs med tunga makadamfyllda järnvägsvagnar som körs fram och tillbaka upp till 50 gånger på vissa sträckor, fortsätter Adam.

När trafiken släpps på är ordinarie det hastighet 120-180 kilometer i timmen som gäller.