MTR Mälartåg tecknar nytt kollektivavtal

Ett nytt kollektivavtal Har tecknats för MTR Mälartågs medarbetare. Foto: MTR

Den 24 september har ett nytt kollektivavtal tecknats för MTR Mälartågs medarbetare. Kollektivavtalet innehåller förbättrade villkor inom en rad områden som löner, slopad kvartstid, tillägg, fridagar, föräldraledighet och semester.

Sedan i våras och fram till nu har MTR och fackförbunden Seko, ST och SRAT tillsammans förhandlat fram ett nytt kollektivavtal inför övertagandet gällande drift och underhåll av Mälartåg. Nu har samtliga parter underteckant ett nytt kollektivavtal för medarbetarna på MTR Mälartåg.

– Det har varit en omfattande och viktig process som präglats av en god dialog med de fackliga representanterna. Fackföreningarna är otroligt viktiga för att vi tillsammans ska kunna utveckla vår verksamhet. Vi är därför glada över att vi nu enats om ett kollektivavtal som ger våra medarbetare inom Mälartåg bra villkor, säger Frida Ukmar, vd MTR Mälartåg.

Med hänsyn till de behov som verksamheten har och med målsättningen att forma en attraktiv arbetsplats innehåller det nya kollektivavtalet bra villkor inom en rad viktiga områden som löner, slopad kvartstid, tillägg, fridagar, föräldraledighet och semester.

– Trots våra olika ingångsvärden och intressen som fack och arbetsgivare har förhandlingarna präglats av en gemensam vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för både arbetstagarna och verksamheten. MTR har under förhandlingarna visat sig tuffa men också lyhörda och vi har tillsammans hittat lösningar på många av våra medlemmars viktigaste frågor vilket bäddar för ett gott samarbete framåt, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman Seko.

MTR Mälartågs uppdrag omfattar trafikdrift, kundservice ombord, driftledning och störningshantering, fordonsunderhåll, fordonsstäd samt ersättningstrafik för de fyra Mälartågslinjerna i Stockholm-Mälardalen.