Järnvägsdagen 2021

Nu är det dags för Järnvägsdagen 2021. Foto: Tågföretagen

Den 24 november är det dags för Järnvägsdagen på Stockholm Waterfront i Stockholm. Järnvägsdagens arrangeras av Tågföretagen i samarbete med sina medlemmar. Järnvägsdagen ställer många frågor där olika föreläsare förhoppningsvis kommer att ge svar.

Vilka tekniska innovationer kan vi förvänta oss de närmaste 30 åren? Hur påverkar AI i branschen? Lyssna till: Magnus Frodigh, VP, Head of Ericsson Research på Ericsson, och Aurore Belfrage, Tech investor, Senior Advisor, AI Sweden och Co-Founder SusTechable.

Idag pågår omfattande infrastrukturprojekt, däribland flera stora projekt i Öresundsregionen som är uppe för diskussion i samband med färdigställandet av Fehmarn Bält 2029. Hur ska Sverige möta den ökande järnvägstrafiken från Europa? I övriga Europa diskuteras det mycket om snabba tåg mellan storstäder, i vår region är Stockholm – Oslo ett sådant. När får vi snabba förbindelser på den sträckan?

Lyssna till: Ali Sadeghi, programdirektör nya stambanor Trafikverket, Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande kommunstyrelsen Malmö, och Jonas Karlsson, vd Oslo-Stockholm 2.55.

Vad gör politiken? Lyssna på representanter från Trafikutskottet och hör deras åsikter om hållbarhet, teknik och de stora infrastrukturprojekten.

Deltagare: Jens Holm (V), Axel Hagberg (MP), Anders Åkesson (C), med flera.