Tillbaka till det normala i danska järnvägsnätet

Nu återgår tågresenärernas liv till det normala i Danmark. Foto: Banedanmark

Kravet på platsbiljett på tåget i Danmark ta bort. Återigen möjligt att resa som stående passagerare på de danska tågen. Munskydd och biljetter har under långa perioder varit vanliga delar av resan. Men från och med nu kommer de sista kraven inom kollektivtrafiken att avskaffas. Det blir alltså inte längre obligatoriskt att boka en biljett med Intercity och Intercity light rail. Upphävandet av de sista restriktionerna innebär att vardagen för de många tågpassagerarna nu kommer att likna tiden före corona.

– Tack vare starkt stöd för vaccinationer kan vi nu åter använda kollektivtrafiken fritt. Vi har gått igenom en helt overklig tid med en pandemi som har stängt av stora delar av landet under långa perioder. Kollektivtrafiken har fungerat i alla faser och har under perioden kunnat underhålla driften för till exempel den samhällskritiska personalen med varierande grader av restriktioner , säger transportminister Benny Engelbrecht.

De slopade kraven innebär att man nu måste betala för en platsbiljett. Socialstyrelsens allmänna rekommendationer gäller fortfarande.