Trafikverket genomför nio dygns banarbete mellan Lund och Hjärup

Sammanlagt kommer nära 200 personer att arbeta under tågstoppet. Foto: Trafikverket

Tågtrafiken mellan Lund och Hjärup stoppas då Trafikverket genomför ett större banarbete. Verkets arbetslag är redo att dra igång arbetet med att riva spår och sedan lägga nya växlar och skjuta in två stora järnvägsbroar i banvallen vid Klostergården.

Sammanlagt kommer nära 200 personer att arbeta under tågstoppet. Vid Klostergården arbetar man i två skift och ett 60-tal arbetare är igång dygnet runt. Alla risker har lyfts och hanterats och transporter in och ut är koordinerade, allt är väl förberett. Alla moment ska utföras i rätt ordning, en försening av ett arbete riskerar att försena momenten som kommer efter.

Det första som händer är att spåren rivs upp på tre ställen, söder om Ringvägen, vid den blivande stationen och vid bron som ska lanseras strax norr om Höje å. Även kontaktledningar kapas.

Så fort spåren är borta tar cirka tio grävmaskiner vid för att gräva upp banvallen där växlar ska byggas, nya spår läggas och gräva schakten för de två broarna. Ett tjugotal dumprar och hjullastare kommer att transportera massor, grus och stenmaterial inom arbetsområdet. 

Flera grushögar på rad inne på en byggarbetsplats. Till höger en järnväg med kontaktledningsstolpar.

Cirka 15 000 kubikmeter massor ska grävas upp. Foto: Trafikverket

9 500 kubikmeter sten- och grusmaterial ska användas för att bygga ny banvall och fylla runt de nya broarna. Stenmaterial ligger på lager vid arbetsplatsen

De två broarna som ska skjutas in i banvallen har byggts i var sitt schakt, på rätt djup. När järnvägen och banvallen är borta förbereds marken där broarna ska landa. Stenmaterial och sand i flera lager läggs för att bron inte ska sätta sig när den väl är på plats. Bron vid Höjeåvägen väger cirka 3 500 ton och bron som byggs vid den nya stationen väger drygt 1 500 ton.

En byggarbetsplats med en stor betongkonstruktion till höger i bild. Längs betongkonstruktionen står gröna domkrafter på röda lådor av stål. Allt står på en orange stålbalk som ligger underst. En gulklädd arbetare kontrollerar en av domkrafterna.

Broarna rullar på grova stålbalkar. Foto: Trafikverket

Broarna lyfts cirka tio centimeter från marken och andra domkrafter knuffar dem framåt, en liten bit i taget. Varje bro kommer att ta cirka fyra till fem timmar att lansera. 

Strax söder om järnvägsbron över Ringvägen kommer fyra nya växlar att läggas. Växlarna kommer att behövas när ytterligare två spår byggts genom Klostergården. Då ska fyra spår växlas ihop till två spår som går vidare in till Lund C. Växlar behövs också för att tågen ska kunna byta spår vid den nya stationen.

Samtidigt som växlarna byggs passar man också på att förbättra banvallen och spåren på en 500 meter lång sträcka, mellan Ringvägen och den nya stationen.

En flygbild över området Klostergården i Lund. Markeringar i kartan där arbeten kommer pågå. En bro för gång/cykeltrafik och bussar vid Höjeåvägen, En bro för gång/cykelpassage vid en blivande station. En blå rektangel visar var stationen kommer byggas. En ljusröd rektangel vid var arbetena med växlar och spår kommer utföras.

Vid Klostergården man att arbeta under de nio dygnen tågtrafiken är avstängd. Foto: Tarfikverket

När broar och växlar är på plats ska banvallen återställas. Vid broarna fyller man på med nytt material, sten och grus. Kontaktledningar, signaler och annan järnvägsteknik ska också installeras. Och innan tågen kan släppas på måste allt testas. Därefter ska tågen rulla som vanligt igen mellan Lund och Malmö.