Railcare bäddar för planerad expansion

Railcare satsar på Asien. Foto: Railcare

I takt med att världen öppnas upp efter pandemin börjar Railcare bemöta de förfrågningar som bland annat kommit från Asien. Dessutom kommer man att göra en mer riktad satsning på Railcares andra hemmamarknad Storbritannien samt skapa nya möjligheter för etableringar i andra europeiska länder. Nu vidtar man förändringar i koncernledningen.

Daniel Öholm, nuvarande CEO, blir Affärsområdeschef Utland med ansvar för att stärka upp Storbritannien och övriga Europa. Ulf Marklund, vice vd med operativt ansvar och ansvarig för Railcare Maskin och satsningen av maskiner och etablering i Asien. Mattias Remahl, nuvarande CFO, blir tillika CEO med ett övergripande koncernansvar. Förändringarna kommer att ske från och med den 1 oktober 2021.

– Järnvägens betydelse fortsätter att öka i takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Klimatutmaningarna ställer allt fler krav på transportsektorn att ställa om, fler vill även nyttja järnvägens möjligheter. Railcare är först i världen med batteridrivna arbetsfordon av den storlek som vår MPV. Denna innovation ger nya affärsmöjligheter för järnvägsindustrin världen över. Likaså är behovet av att rusta och bygga ny järnväg stor. Såväl den svenska som andra regeringar avsätter ökade resurser för detta. Här ska Railcare fortsatt spela en viktig roll även framöver, säger Catharina Elmsäter-Svärd, styrelseordförande i Railcare Group.