Persontågens punktlighet första halvåret 92,5 procent

Punktligheten för persontågen hade bästa utfallet sedan 2013. Foto: Trafikverket

Under en i stora delar av landet rekordvarm juni-månad ankom 72 928 av 78 978 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Solkurvor och åskoväder vid sidan av skyfall och snösmältning påverkade punktligheten under en intensiv banarbetsperiod.

Sammanfattningsvis blev punktligheten för persontågen årets första sommarmånad 92,3 procent. Det är det näst bästa utfallet för en junimånad sedan 2013, bara överträffat av 2020 då det gick betydligt färre tåg och då det var betydligt färre som reste – faktorer som båda bidrog till att göra tågtrafiken mindre störningskänslig. Vid sidan av den relativt goda punktligheten ser vi också att antalet framförda persontåg under juni låg på ungefär samma volymer som före pandemin.

Årets juni kan ur ett punktlighetsperspektiv annars beskrivas som en på många sätt normal månad för årstiden. Som brukligt är banarbetssäsongen i full gång där vi fortsätter rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Dessa nödvändiga arbeten ute i spåren innebär ofta hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrift, vilket bidrar till att hela järnvägssystemet blir extra sårbart om till exempel en kontaktledning rivs ned eller om åska tillfälligt slår ut ett signalställverk.

Många av störningarna i södra Sverige under juni var också väderrelaterade kopplat till höga temperaturer som orsakat solkurvor och kraftiga åskoväder som stört el- och signalsystem. I norra Sverige har samtidigt omfattande nederbörd i kombination med snösmältning orsakat störningar. Gemensamt för hela landet är dock att incidenter på grund av obehöriga i spår ökar, vilket inneburit att ett stort antal tåg behövt sänka farten eller stoppas helt och därmed blivit försenade.

Sett till det första halvåret 2021 blev persontågens punktlighet 92,5 procent, vilket också det är det bästa utfallet sedan 2013 med undantag för pandemiåret 2020.