Ny avdelning för produktutveckling på Hector Rail

Ökat fokus på produktutveckling ska ta Hector Rail framåt. Foto: Hector Rail

Sedan ett par månader tillbaka finns en ny avdelning för produktutveckling på Hector Rail. Martin Grönqvist har antagit rollen som chef för avdelningen och menar att deras arbete kommer att bli en viktig del för bolagets acceleration framåt.

– Det här är ett strategiskt initiativ som ämnar att föra samman Hector Rail på ett nytt sätt. Målet är att öka kundnyttan och skapa en tydligare struktur för medarbetarna, säger Martin Grönqvist.

Civilingenjören Martin Grönqvist har varit anställd på Hector Rail sedan 2013 och är en av de som har arbetat längst på huvudkontoret. Med flera år på bland annat SJ och Green Cargo innan dess har Martin god erfarenhet från järnvägsbranschen.

Under åren på Hector Rail har han haft ett flertal roller – från Key Account Manager på säljavdelningen till Business Controller på ekonomiavdelningen. Sedan den första mars är han chef för ett team inom produktutveckling, som kommer att ha flera viktiga ben att ansvara för framöver – inköp, IT, projektkontor och förändringsarbete.

Teamet består av sex personer; två inköpare, två på IT CTO (tekniskt ansvarig) och CIO (IT och Informationsäkerhetsansvarig), samt två som arbetar med projektkontoret och förändringsledning. Avdelningen är en fortsättning på en tidigare satsning som kallades strategisk utveckling, och kommer nu att ha ett ännu större fokus på att stärka produkten.

För är det något som behövs enligt Martin, är det att tydligare definiera vad Hector Rails produkt är och säkerställa att alla medarbetare arbetar mot samma mål.

– Hector Rail har varit och är fortfarande ett företag med stark entreprenörsanda, men nu behöver vi växa in i en större kostym. Alla avdelningar, från fordon och produktion till drift, måste få en ökad förståelse för det vi säljer. Just nu fokuserar vi främst på att köra tåg, men vi säljer egentligen en tjänst där vi ska transportera varor från punkt a till punkt b. Vår avdelning har tagits fram för att helt enkelt skapa en tydligare röd tråd genom hela bolaget, säger Martin Grönqvist.