Banedanmark uppgraderar Aarhus H

Aarhus H redo för nya klimatvänliga eltåg år 2026. Foto: Banedanmark

Med en ny komplett lösning är Aarhus H redo för nya klimatvänliga eltåg år 2026. Tillsammans med ett nytt digitalt signalsystem, spårförnyelse och längre plattformar står Aarhus H inför en betydande teknisk och trafikuppgradering.

Genom att skapa en komplett lösning kan allt arbete slutföras på bara tre år, från 2024 till 2027. Järnvägen spelar en nyckelroll i den gröna övergången. Och den pågående elektrifieringen av järnvägsnätet är ett viktigt steg mot en klimatneutral och hållbar infrastruktur.

Därför presenterar Banedanmark en kompletterande studie som visar hur järnvägsstationen i Danmarks näst största stad elektrifieras så att den är redo att ta emot de första klimatvänliga eltågen i december 2026. Detta innebär att de åldrande dieseltågen som kör genom Århus centrum snart kan fasas ut.

I den kompletterande MKB-studien föreslår Banedanmark en komplett lösning där, förutom elektrifiering, hastighetsuppgraderingar, spårförnyelser, utökade plattformar och att ett nytt digitalt signalsystem rullas ut vid Århus H. Banedanmark organiserar uppgraderingen så att de olika projekten genomförs parallellt.

När arbetet enligt planen börjar i slutet av 2024 kommer det att planeras så att trafik- och bullerproblem påverkar grannar, passagerare och andra trafikanter så lite som möjligt alls. Den totala lösningen har den positiva effekten att järnvägsstationen kan utrustas för den gröna övergången och vara redo att ta emot de klimatvänliga tågen i samband med tidtabellsändringen i december 2026.