Det blir Peab som bygger sträckan Jakobshyttan–Degerön

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Foto: Trafikverket

Det är nu klart att det blir Peab som kommer att bygga järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön. Det blir dubbelspår på en cirka 13 kilometer lång sträcka, samt planskilda korsningar. Kontraktet är en totalentreprenad och planerat att vara klara 2024.

Peab kommer att ha sitt projektkontor i Godegård och Trafikverket räknar med att de är på plats till hösten. De startar med projektering och planering under sommaren. 

Jakobshyttan–Degerön är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Trafikverket vill öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten. Dessutom är det en vinst för miljön. Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen. Den har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Idag är sträckan hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Trafikverket bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska.