Massiv kritik kvarstår mot restriktioner för långväga kollektivtrafiken

Noll dialog med Regeringskansliet om restriktioner för långväga kollektivtrafiken. Foto: Tågföretagen

Nu har regeringen lämnat besked om förlängning av gällande restriktioner för långväga kollektivtrafik till och med den 14 augusti 2021. Beslutet innebär att de bestämmelser som infördes redan i februari och då mötte massiv kritik kvarstår i oförändrat skick.

Tågföretagen är förvånade att beskedet kommer samtidigt som smittspridningen går ner och vaccinationerna pågår för fullt, vilket borde möjliggöra för oss alla att äntligen resa och träffa släkt och vänner. Den 15 juni ska det dock göras en bedömning om regleringen bör upphävas från och med den 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården.

Tågföretagen, Bussföretagen och Transportföretagen har i remissvar och i annan kommunikation har lämnat konkreta förslag som skulle göra förbättra träffsäkerheten i åtgärderna utan att göra avkall på smittrisken.

Tågföretagen har sedan februari sökt regeringen och infrastrukturministern men har inte fått något gehör, ens för en dialog. Ett litet hopp om lyhördhet tändes av infrastrukturminister Thomas Eneroth som uttalade att restriktionerna kan komma att upphävas tidigare om det blir ”en rejält minskad smittspridning”.