Pandemin slår hårt mot Europas järnvägsmarknad

Sverige är ett av de minst påverkade länderna i Europa när det gäller tågtrafiken. Arkivbild

Trafiken på de svenska järnvägarna har klarat sig väl under pandemin i jämförelse med andra europeiska länder. Det framkommer i en ny rapport om Europas järnvägsmarknad. Godstrafiken på järnväg har påverkats mindre av pandemin, det gäller såväl i Sverige som i övriga Europa. I vissa länder har godstrafiken till och med ökat något.

Bilden är betydligt mer dyster när det gäller passagerartrafiken. Under andra kvartalet 2020 minskade passagerartrafiken med i genomsnitt 75 procent. Men även här tillhör Sverige de minst påverkade länderna i Europa. Det förklaras bland annat av att den regionala tågtrafiken som bedrivs på samhällsekonomiska grunder har fortsatt sin trafik.

Årets rapport är den nionde i ordningen och beskriver utvecklingen på den europeiska järnvägsmarknaden. 30 länder i Europa har bidragit med uppgifter om järnvägsnätet i respektive land och hur det används. Rapporten består av tre delar; en huvudrapport, en fördjupande rapport och en bilaga med data. Analysen av pandemins effekter gäller första halvåret 2020.

– Rapporten visar hur hårt pandemin slagit mot järnvägsmarknaden och särskilt mot passagerartrafiken. Störst effekter syns bland länder som haft riktigt hårda nedstängningar, men alla har drabbats, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har bidragit till rapporten, som tagits fram av den internationella samarbetsorganisationen IRG-Rail Independent Regulators Group Rail.