Kraftiga restriktioner för långdistanstrafik på järnvägen

Tågföretagen närvarande vid Trafikutskottets sammanträde. Foto: Tågföretagen

Tågföretagen deltog nyligen i Trafikutskottets sammanträde och bidrog med kunskap om regeringens förslag till ram och övergripande satsningar. Landet har haft ett år av restriktioner som saknar motstycke i fredstid, med allvarliga konsekvenser för resandet. Delegationen, bestående av strateger och chefer från SJ, Green Cargo, Transdev, Snälltåget och MTRX höll en presentation och gav tydliga svar på en lång rad frågor från utskottetsledamöter. Särskild uppmärksamhet riktades mot underhållsskulden i järnvägssystemet, utrullning och finansiering av ERTMS samt alternativ för stödför att upprätthålla samhällsviktiga långdistanståg.

Svar på tal har lämnats av Tågföretagen på fråga frånTrafikverket kopplat till ERTMS, dels reviderad utrullningsplan, dels det nya regeringsuppdrage ttill Trafikverket. Tågföretagen har svarat att ett antal vägledandeprinciper behövs framför allt på grund av utmaningarna för fordonsägare att utrusta fordon med funktionell ombordutrustning.

Utgångspunkten är att undvika ERTMS-öar, alltså områden där ERTMS krävs samtidigt som ATC fortfarande användsi övrigt i systemet. Utrullningen bör inledas norrifrån och söderifrån, dock ifullständig samordning med Danmark/Öresundsbron.

Storstadssystem, exempelvis Mälardalen, bör installeras senare så att erfarenheter från andra delar kan användas och utrullningen kan kvalitetssäkras.

Eftersom uppdaterade tekniska versioner oundvikligen kommer krävas under införandefasen så är kravet om statligt åtagande avseende finansiering av ombordutrustning och risker helt centralt. Om stödsystem inte inrättas så är vår bedömning att Trafikverkets uppdrag enligt en uppdaterad utrullningsplan är omöjligt att genomföra. Åtminstone om man vill att svensk tågtrafik ska vara intakt. En alternativlösning som ska utredas är om dubbelutrustning med ATC och ERTMS är möjlig, ilikhet med vad som är fallet i Finland.