Banedanmark förbereder järnvägen för Fehmarn Bält-förbindelsen

Arbetet med Femern Bält-förbindelsen pågår för fullt. Foto: Femern Bält-projektet

Banedanmark har utfört flera arbeten på järnvägen mellan Ringsted och Nykøbing F som en del av arbetet med uppgraderingen av linjen Ringsted-Femern. Banedanmark uppgraderar för närvarande järnvägen mellan Ringsted och Rødby så att den har önskad kapacitet när den fasta förbindelsen under Femern Bält är klar 2029.

Klaus S. Jørgensen, projektledare på banan Ringsted-Femern kommenterar: "Förra året utförde Banedanmark det mesta av arbetet mellan Ringsted och Næstved, där vi elektrificerade linjen, renoverade spår och uppgraderade Glumsø Station. I år kommer de sista arbetena på linjen att slutföras så att eltåg kan användas mellan Ringsted och Næstved. Dessutom fortsätter vi arbetet med att uppgradera linjen Ringsted-Femern på sträckan mellan Næstved och Nykøbing Falster.

Som fortsättning på förra årets uppgraderingar mellan Ringsted och Næstved kommer säkerhetstekniskt arbete att utföras vid Næstved Station. På Nørre Alslev kommer Banedanmark att ta bort ett av spåren som en del av arbetet med ombyggnaden av stationen och vid Nykøbing Falster Station kommer ett inledande arbete att genomföras innan en större spårombyggnad senare under året.

Dessutom fortsätter arbetet med att elektrifiera banan så att den kan vara redo för elektriska tåg. Vid Vordingborg Station kommer testutgrävningar göras för att säkra kablar och ledningar i marken innan arbetet med mastfundament för kontaktledningar börjar. Banedanmark kommer också att arbeta med att installera och testa komponenter för det nya signalsystemet som för närvarande rullas ut mellan Køge och Næstved och mellan Mogenstrup och Nykøbing Falster.