2020 tufft år för järnvägsbranschen

Green Cargo fortsatt stärkt sin förmåga både i linjen och i relationen till sina kunder. Foto: Green Cargo

2020 har varit ett omtumlande år där hela järnvägsbranschen, men också företagets kunder, har ställts inför historiskt stora utmaningar som en effekt av pandemin covid-19. Pandemin har slagit hårt mot de flesta transportslag men godsjärnvägen har under denna tuffa period bevisat sin styrka och robusthet. 

Godstransporter på järnväg har visat sig fungera ytterst väl vilket inte minst tydliggjordes under pandemins inledande månader. När land efter land stängde ner, fungerade de gränsöverskridande godstransporterna på järnväg fortsatt bra och godsflöden som flyttades över till järnväg kunde upprätthållas i princip opåverkade.

2020 har dock inte bara handlat om pandemin och dess utmaningar. Green Cargo har åstadkommit en rad framsteg, såväl i samverkan med sina kunder och inom branschen, som internt. Inom ramen för ett transformationsprogram har Green Cargo fortsatt stärkt sin förmåga både i linjen och i relationen till sina kunder och prioriteringar; säkerhet, punktlighet och lönsamhet är väl förankrade internt. Men det krävs fortsatt uthållighet för att företaget ska kunna åstadkomma ett positivt finansiellt resultat och förbättringar som är varaktiga över tid.

Järnvägen är ett av de mest hållbara och säkra transportsätten och den kommer att fortsätta spela en viktig roll i Europas framtida mobilitet- och transportsystem. Järnvägen förbinder människor, regioner och företag över hela Europa och självklart ska Green Cargo bidra.