Banedanmark underhåller järnvägsspåren på Jylland och Fyn

Sliptåget kan fräsa upp till tre ton järn från skenorna under ett pass. Foto: Banedanmark

Under de närmaste månaderna kommer underhållståg att hålla järnvägsspåren på Jylland och Fyn i gott skick och ta bort eventuella sprickor i rälsen. Samtidigt återvinns resterna av det järn som fräses bort vilket rör sig om åtskilliga ton. Banedanmark arbetar dagligen för att underhålla den danska järnvägen för att säkerställa en bekväm, snabb och säker tågdrift.

En viktig del av underhållsarbetet är bland annat att se till att skenorna, som används varje dag av över 3 000 tåg, är intakta och har så få sprickor som möjligt. Och här kommer rälsslipningen in i bilden. Under våren kommer ett sliptåg att köras på Jyllands och Fyns järnvägar för att se till att spåren är intakta.

Banedanmark använder ett antal olika sliptåg när det gäller att hålla järnvägsnätet i gott skick. Specifikt använder underhållstågen virvelström och ultraljud för att lokalisera både yttre och inre sprickor i skenorna. Tågets slipanordningar tar bort eventuella sprickor och minskar därmed risken för skenbrott.

Fräsarbetet resulterar vanligtvis i stora mängder överskott av järn. Som en del av Banedanmarks fokus på hållbarhet är det därför viktigt att se till att dessa metallrester inte slösas bort. Under en natts arbete kan sliptåget fräsa upp till tre ton järn från skenorna, material som sedan kontrolleras, sorteras och bearbetas innan det återvinns, säger Pernille Skovrup, underhållschef på Banedanmark.