Ny spårvagnslinje i Göteborg

Nya linje 14 kommer att köra mellan Kortedala, centrum och Hisingen. Foto: Sofie Lahtinen Carlsson.

Sbart kan göteborgarna åka med nya linje 14 mellan Kortedala, centrum och Hisingen. Samtidigt dras linje 13 in mellan Wieselgrensplatsen och Sahlgrenska. Det är en åtgärd som Västtrafik vidtar för att minska trängseln på spårvagnarna till och från Kortedala.

Resandet med kollektivtrafiken har minskat kraftigt men i rusningstid uppstår fortfarande trängsel på vissa turer. Sträckan mellan Kortedala och centrala Göteborg är särskilt drabbad och för att minska trängseln och erbjuda fler resmöjligheter ändrar Västtrafik nu om i trafiken.

– Vi testar nya lösningar för att minska trängseln för våra resenärer i Kortedala. Det är en nödvändig omfördelning för att våra spårvagnar ska göra så stor nytta som möjligt, säger Sara Ihrlund enhetschef leverans på Västtrafik.

Uppmaningen är fortfarande att de som har möjlighet ska undvika att resa kollektivt i rusningstid. Lösningen med den nya linjen är till för de som måste resa och inte kan ta sig fram på annat sätt.

Linje 13 dras in mellan Wieselgrensplatsen och Sahlgrenska för att göra spårvagnar tillgängliga till linje 14. För de som reser denna sträcka finns fortfarande flera resmöjligheter att välja mellan. Förändringen gäller tillsvidare och kommer att utvärderas.

– Vi kommer noga att följa resandeutvecklingen och synpunkter från våra resenärer för att se hur nya linje 14 tas emot. Det är viktigt att vi gör förändringar när vi ser möjligheter att förbättra för våra resenärer, säger Sara Ihrlund.

Nya linje 14 innebär dessutom en helt ny resmöjlighet mellan Kortedala och Hisingen. Förhoppningen är därför att förändringen även ska gynna de resenärer som exempelvis reser mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Gamlestads torg. Restiden mellan de två knutpunkterna minskar och blir endast 12 minuter.