Utvecklar ny järnvägsräl

Ny stålkappa ger rälen längre livslängd. Foto: Trafikverket

I spår med hög trafik och kurvor bildas ofta utmattningsskador i rälen. Det kostar mycket pengar och resurser att åtgärda. Därför har en mer slitstark räl, med utbytbar kappa  utvecklats fram och testats i verklig miljö.

Utformningen av rälen har sett likadant ut i över hundra år. När en utsliten räl ska bytas så måste hela rälen bytas ut. I många fall kan rälsfoten ha kvar mycket av sin livslängd medan rälshuvudet är utslitet. ReRail har därför utvecklat en räl med utbytbar kappa. Då kan man byta den del som slits och faktiskt behöver bytas och behålla stommen. Kappan är tillverkad i en ny stålsort som ska vara än mer slitstark än tidigare. Kappan ”knäpps” på plats och limmas med ett lim som är elektriskt ledande. Klämkraften, har via labb- och fälttester konstaterats tillräcklig, men för att ha en säkerhetsmarginal limmas den också. 

x

ReRail har testats tidigare på spår under 16 månader, 2017/2018. Inom ramen för Shift2Rail-projekt In2Track2 testas nu en förbättrad ReRail på Malmbanan. Malmbanan är ett utmärkt ställe att testa på eftersom trafiken har mycket höga axellaster och ett stort tonnage på räl.

– Utifrån erfarenheterna från tidigare test har projektet förbättrat lösningen och den nya versionen testas nu på Luleå bangård under 2020/2021, berättar Matthias Asplund, spårspecialist och teknisk demonstrationsledare.

Utvärderingen ska vara klar under 2022 och därefter, om inga fler förbättringar behöver göras, kan konceptet implementeras på bredare front. ReRail ökar livslängden på rälen och minskar behovet av underhåll där belastningen på rälen är hög. Faktorer som också bidrar till ökad punktlighet.

– Men, det finns en del utmaningar kvar att lösa, som var man kan hämta hem de största nyttorna av produkten samt hur den installeras på ett kostnadseffektivt sätt, berättar Matthias.

Alla utmaningar går inte att lösa inne på kontorsmiljö. Därför är det nödvändigt att komma ut i fält med tester. I de flesta fall behövs också upprepade tester och tester under längre tid. För att få ut nya lösningar i verklig miljö krävs god planering och ett stort engagemang av de som jobbar operativt i anläggningen.