Banedanmark bygger direktförbindelse till Ålborgs flygplats

Ny station på Ålborgs flygplats öppnas. Foto: Banedanmark

reser till och från Ålborgs flygplats. För med en helt ny linje och station kommer medborgare i hela Nord- och Östjyllandsregionen att kunna ta tåget direkt till flygplatsen. Tillsammans med ett nytt dubbelspår till Lindholm och ytterligare ett på väg i Hjørring, kommer den nya linjen att ge ett lyft till infrastrukturen i hela Nordjyllandsregionen och göra det lättare för resenärer att komma till och från Aalborg.

Och med ett nytt signalsystem och elektrifiering av järnvägen kommer linjen att vara redo för framtidens transporter. Just nu påverkas antalet passagerare av den nuvarande situationen med COVID-19. Men på lång sikt kommer den nya stationen och järnvägen att hjälpa till att binda landet bättre tillsammans, säger transportminister Benny Engelbrecht.

– Vi binder vårt land bättre tillsammans när vi utökar infrastrukturen över delar av landet. Med en direktförbindelse till och från flygplatsen blir det inte bara lättare att resa till och från Ålborg också att ge en boost till infrastrukturen i hela Nordjylland. Därför är jag verkligen glad att den nya stationen tas i bruk och jag tvivlar inte på att den kommer att ge passagerarna ett stort lyft när vi kan resa mer fritt igen, säger transportminister Benny Engelbrecht.

– Den nya banan till flygplatsen är cirka tre kilometer lång och kommer att ha direktförbindelser till huvudjärnvägsnätet via Aalborg och Århus. På sträckan kommer det att gå ett tåg i timmen i varje riktning, och med en effektivare förbindelse mellan flygplatsen och Aalborg kommer den nya linjen att vara en motor för tillväxt och utveckling i Aalborg och resten av Nordjylland, säger Thomas Kastrup-Larsen, borgmästare i Aalborg kommun.

– Vi är glada över att den nya stationen på Ålborgs flygplats nu kan öppnas. Arbetet har fortgått enligt plan och vi fortsätter att installera det nya ERTMS-signalsystemet. När det är klart om några år - och stationens kapacitet kan utnyttjas fullt ut - kommer det att ge medborgarna en järnväg med kortare restider, färre signalfel och en bättre och mer stabil tågdrift. Fram till dess hoppas vi att passagerarna blir nöjda med den helt nya banan och stationen, vilket gör det lättare att komma direkt till och från flygplatsen, säger Lars Blædel Riemann, områdeschef för Construction West på Banedanmark.