Sänkta banavgifter ger lättnad åt järnvägsföretagen

RFF välkomnar möjligheten att sänka alternativt slopa banavgifterna. Foto: Green Cargo

De järnvägsföretag som tillhör Rail Freight Forward, RFF, koalition för godstransporter på järnväg välkomnar möjligheten att sänka och tillfälligt slopa banavgifterna Järnvägsbranschen återhämtar sig mycket långsamt från effekterna av covid-19-pandemin och den här stödåtgärden skulle vara till hjälp för branschen, Ett antal medlemsstater tar nu tillfället i akt och sänker eller slopar banavgifterna. RFF uppmanar även övriga medlemsstater att utnyttja möjligheten att underlätta branschens ekonomiska överlevnad och återhämtning

Sänkta banavgifter, även kallade järnvägstullar, kommer att ligga till grund för konkurrenskraftiga och miljövänliga järnvägstransporter, i synnerhet med tanke på de utmaningar som följer av covid-19-pandemin. RFF:s medlemmar är mycket tacksamma mot EU-kommissionen för att ha tagit fram detta berömvärda initiativ och mot Europaparlamentet och rådet för deras snabba beslut. Ett antal medlemsstater såsom Tyskland och Nederländerna halverar nu sina banavgifter.

Österrike och Luxemburg tar tillfället i akt och slopar banavgifterna helt. Frankrike slopar banavgifterna under 2020 och första halvåret 2021. Både Frankrike och Schweiz slopar avbokningsavgifter. Vidare har Schweiz åtagit sig att stödja järnvägssektorn med direktstöd som ersättning för den minskade transportverksamheten samt merkostnader. RFF-koalitionen uppskattar till fullo initiativets värde.

Det är hög tid att alla medlemsstater fattar det brådskande och kloka beslutet att bana väg för konkurrenskraftiga och miljövänliga järnvägstransporter. RFF:s medlemmar förutser och förväntar sig att EU-kommissionen kommer att förlänga förordningen efter december 2020, mot bakgrund av de åtgärder som ett antal medlemsstater har infört och med tanke på effekterna av covid-19-pandemin.