Finlands kommunikationsminister: - De stora järnvägssatsningarna går framåt nu när nya bolag har bildats

- Förutom staten är 26 städer och Finavia delaktiga i de två stora spårvägssatsningarna, säger Finlands kommunikationsminister Harakka.

Finlands kommunikationsministerium meddelade nyligen att planerna på ett entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors kan gå vidare. Det blev klart när bolaget, Turun tunnin juna, (Åbos entimmeståg) grundades. Staten äger nu 51 procent av bolaget. 

Samtidigt grundades även bolaget Suomi-rata, som också är i statens ägo till 51 procent. Grundandet av det bolaget möjliggör i sin tur att planerna med Finlandsbanan mellan Helsingfors och Tammerfors, via Helsingfors-Vanda flygplats, kan gå vidare.

Kommunikationsminister Timo Harakka säger att man nått en viktig milstolpe när bolagen har grundats. Förutom staten är 26 städer och Finavia delaktiga i de två stora spårvägssatsningarna.

- Det betyder att vi har förbundit oss att utveckla hela Finland. Investeringar i den spårbundna trafiken är nödvändiga när vi går mot mer hållbara sätt att röra oss, säger Harakka i ett pressmeddelande.