Belgien: 100 miljoner euro för järnvägsoperatören SNCB och Infrabel

Järnvägsstationen Alken i Belgien. Foto: Wikipedia, kredit: Rego

Vid ett ministerrådsmöte nyligen tillkännagav den belgiska kommunikationsministern Georges Gilkinet detaljer om en ekonomisk återhämtningsplan, som föreskriver ytterligare investeringar i järnvägstransporter, för vilka en principöverenskommelse nåddes i landets ministerråd.

Förutom den nödhjälp som beviljats ​​för att kompensera för förlusterna i samband med koronaviruskrisen (264 miljoner euro för SNCB och 46,9 miljoner euro för Infrabel) har ett "första steg" med ytterligare investeringar för järnvägen beslutats. belopper uppgår till drygt 100 miljoner euro. Ytterligare investeringar planeras i samband med EU:s ekonomiska program "Next Generation EU".

"Plan BOOST" går ut på följande mål inom området rörlighet

• 100 procent mer för järnvägstrafik 2030
• 50 procent färre dödsfall på vägarna 2030
• 55 procent mindre CO²-utsläpp fram till 2040

Huvudåtgärder för järnvägsinvesteringsprogrammet inkluderar:

• Gör nätverket mer robust till förmån för punktlighet och godshantering
• Ökad trafiktillväxt och attraktivare service
• Ökning av egna inkomster för Infrabel & SNCB

Efter åratal av budgetnedskärningar lider det belgiska järnvägsnätet av många svagheter, sade ministern. Tillfälliga hastighetsminskningar krävs nu på flera rutter, vars komponenter är slitna och vissa banavsnitt hotas redan av stängning.

- Detta är ett verkligt problem för godstransporter, tillade minister Georges Gilkinet.

Förutom att säkra och modernisera linjenätet måste investeringarna också bidra till att göra tågen tillgängliga för funktionshindrade med prioritet vid stationer med hög passagerarvolym. Fokus kommer också att riktas på parkeringsplatser för bilar och cyklar. Som ett exempel nämner ministern för godstransporternas åtkomst till och från hamnen i Antwerpen eller Carmeuse-stenbrotten.

Dessa första 100 miljoner euro är dock bara en droppe i havet jämfört med de enorma behoven hos de belgiska järnvägarna. Belgien (federal regering och regioner) har därför lämnat in dokumentation som en del av den ekonomiska stimulansplanen "Next Generation EU" som godkändes av Europeiska kommissionen i juli 2020.

Målet med EU:s 750 miljarder-plan (2 procent av den europeiska BNP) är att säkerställa återhämtningen inom Europeiska unionen samtidigt som den gröna och digitala ekonomin främjas. Belgien vill minska sina koldioxidutsläpp med 55 procent fram till 2040 och förlitar sig därmed främst på järnvägarna.