EU föreslår lättnader för järnvägen

Järnvägen behöver stöd menar Tågföretagen. Foto: Tågföretagen

En snabbt framtagen EU-lagstiftning som ger medlemsstaterna möjligheten att reducera eller helt slopa banavgifter under en begränsad tid. Lagstiftningen ska snarast uppfattas som en uppmaning till medlemsstaterna att ge lättnader för banavgifter och bokningsavgifter – även retroaktivt fram till slutet av året.

EU-kommissionen särskilt värnar om järnvägens betydelse i detta krisläge och poängterar att medlemsstaternas regeringar måste skapa förutsättningar för en hållbar och snabb återstart av industri, näringsliv och samhälle, kommenterar Tågföretagen EU:s uppmaning. En icke fungerande järnväg innebär en hög risk för att samhället drastiskt minskar i tillgänglighet, industrin tappar i konkurrenskraft och järnvägens förväntade viktiga bidrag till uppnående av klimatmålen.

Tågföretagen föreslår lättnader så som nedsättning av samtliga banavgifter under återstoden av 2020, exempelvis motsvarande vad flera europeiska länder redan infört, kreditering av samtliga banavgifter från årsskiftet 2019/2020, samt stöd till investering i ERTMS-ombordutrustning.