Augusti uppvisar bästa punktligheten någonsin för persontågen

Persontåg gör uppehåll i Flen. Foto: Göran Fält

2020 fortsätter på den inslagna vägen där varje enskild månad visar en bättre punktlighet än tidigare år. Under augusti syns även början på en efterlängtad återhämtning av trafikvolymerna för långdistanstågen. Totalt under månaden ankom 73 694 av 79 277 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket ger en punktlighet på 93,0 procent – det bästa utfallet för en augustimånad så långt tillbaka vi har jämförbar data.

– Det är oerhört glädjande att se att det går fler tåg på våra spår igen, detta samtidigt som punktligheten ligger kvar på en betydligt högre nivå jämfört med de senaste åren. Min förhoppning är att det vi ser nu kommer vara det nya normala där en ökad trafik går hand i hand med en jämn och hög punktlighet säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.

Att punktligheten inte nådde samma höga nivå som under juli beror på att sommarvärmen återkom i stora delar av landet, vilket bidrog till väderrelaterade och årstidstypiska fenomen som åskoväder och solkurvor. Även säsongens pågående arbeten att rusta och modernisera anläggningen skapade störningar i form av oplanerade hastighetssänkningar.

Precis som tidigare under pandemin har det under månaden varit fler avbokade och inställda tåg än normalt. Jämfört med augusti 2019 gick det knappt sex procent färre tåg i år, medan motsvarande minskning tidigare under pandemin varit drygt 15 procent. Sett till antalet tågkilometer, hur långt tågen kör, blev minskningen dubbelt så stor då det fortfarande är framförallt avgångar för snabb- och fjärrtåg (långdistanståg) som ställts in.