Banedanmark byter signalsystem

Nu byter Banedanmark ut föråldrade signalsystem. Foto: Banedanmark

Många av de danska signalsystemen är föråldrade och flera så slitna att de ofta är orsaken till förseningar i tågtrafiken. Banedanmark håller därför på att helt ersätta de föråldrade danska signaleringssystemen på både S-linjen och långväga linjen. S-linjen är utrustad med CBTC-teknik, Communication Based Train Control, medan fjärrbanan måste leva upp till reglerna i det gemensamma europeiska standardsystemet ERTMS.

De nya signalsystemen kommer att resultera i färre förseningar och möjliggöra högre hastigheter och fler tåg. Banedanmark håller för närvarande på att rulla ut nya signaleringssystem på järnvägen, men anpassningen till den danska järnvägen har visat sig vara mer komplicerad än förväntat.

Med nya signalsystem kommer Danmark att få en bättre järnväg med fler tåg i tid, en enhetligt hög säkerhetsnivå och färre förseningar på grund av signalfel. När signalsystemen byts ut, begränsar inte signalsystemen tågens hastighet. I framtiden kommer den maximalt tillåtna hastigheten på en linje endast att bestämmas av övrig järnvägsinfrastruktur, tidtabeller och tågutrustning. Det vill säga i hur gott skick, till exempel spår, korsningar, broar och plattformskorsningar år.