Siemens Mobility installerar säkerhetsanordningar i Uleåborg och Karleby

På bangården i Uleåborg används säkerhetsanordningar från flera olika tidsperioder. Denna teknik har nått slutet av sin livslängd. Foto: Wikimedia, kredit:Methem, Mikko J. Putkonen

Trafikledsverket i Finland och Siemens Mobility Ab undertecknade nyligen ett avtal om leverans av ett system för säkerhetsanordningar på bangårdarna i Uleåborg och Karleby. Avtalet omfattar leverans av ställverk och utomhusskåp.  

På bangårdarna i Uleåborg och Karleby används säkerhetsanordningar från flera olika tidsperioder som har nått slutet av sin livslängd. De nya säkerhetsanordningarna förbättrar bangårdarnas säkerhet och gör det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska signalsystemet för järnvägstrafik dvs. ERTMS-systemet.  Arbetet som utförs under entreprenaden möjliggör en mer störningsfri trafik och minskar avsevärt också bangårdens reparationsbehov. 

- Det är fint att kunna främja en smidigare och säkrare användning av bangårdar. Entreprenaderna framskrider som planerat och härifrån det är bra att gå vidare, berättar Jouni Vauhkonen, projektchef vid Trafikledsverket. 

Planeringen av säkerhetsanordningsentreprenaderna har pågått sedan 2019. Båda projekten inleds med att bygga grunden för kabelrutter och signalinrättningar. På hösten är det dags att bygga anordningsutrymmen. Idriftsättningsskedet för säkerhetsanordningarna infaller 2022–2023 och ska vara klar före utgången av 2023. Idrifttagningsskedet orsakar tidvis störningar i den spårbundna trafiken. 

Avtalspriset för leveransen av systemet för säkerhetsanordningar till Uleåborg är 7,8 miljoner euro och Karleby 2,6 miljoner euro. Projektens totala kostnader uppgår till sammanlagt 35 miljoner euro (Uleåborg) och 8 miljoner euro (Karleby).