Bayern: Kontrakt undertecknat för BRB:s första vätgaståg

"Mireo Plus H" från Siemens kommer att användas i två av BRB:s linjenät från och med januari 2024. Vätgas som ett alternativ till kol och gas bidrar till att drastiskt minska CO₂-utsläppen. Denna teknik är också ett av alternativen till dieseldrivna fordon inom järnvägssektorn. Foto: Siemens Mobility GmbH

Tyska delstaten Bayerns första vätgaståg håller på att ta form. Nyligen undertecknade representanter för Siemens Mobility och Bayerische Regiobahn (BRB) leasingkontraktet för den innovativa prototypen i närvaro av Bayerns ekonomiminister Hubert Aiwanger och Bayerns transportminister Christian Bernreiter.

Undertecknandet av kontraktet följde på en avsiktsförklaring som undertecknades av alla inblandade parter i juli 2021.

Den senaste generationen av tvåvagnsenheter med vätgasdrift kommer att presenteras för allmänheten våren 2022.

Tåget är planerat att gå i provdrift på sträckan Augsburg - Füssen från mitten av 2023. De operativa testerna i nätverket för den bayerska regiobahn (BRB) kommer att pågå under 30 månader. Från och med januari 2024 kommer fordonet att starta officiell passagerartrafik.