Ny modern lokverkstad till Hallsberg

Siemens Mobility välkomnar inte bara Vectronlok utan även övriga moderna lok till den nya verkstadsanläggningen. Foto: Siemens

Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden för att bygga en ny modern lokverkstad i Sverige. Train Alliance kommer att projektera och uppföra verkstadsanläggningen samt hantera uthyrning av verkstaden. Verkstaden etableras i Hallsberg på Rala-området.

Det var länge sedan det byggdes en ny lokverkstad i Sverige och att den nya verkstaden placeras i Hallsberg i anslutning till Nordens största godsbangård är ingen slump. Siemens Mobility ser en ökad efterfrågan på moderna lokverkstäder, i takt med att lokflottan i Sverige moderniseras allt mer.

Den nya generationens högpresterande lok kräver underhållsverkstäder med en helt ny förmåga som kan hantera det kvalificerade underhållet med rätt dimensioner i verkstaden för komponent- och modulbyten ur maskinrummen. Verkstaden kommer att bestyckas med den senaste produktionstekniken för att skapa optimala förutsättningar att leverera hela spektrumet av lätt och tungt underhåll av lok.

– Uppförandet av denna verkstad ligger helt i linje med Siemens Mobilitys strategi att leverera modernt lokunderhåll med fokus på kvalitet, säkerhet och korta omloppstider. Med detta så positionerar vi oss som en av de marknadsledande leverantörerna inom modernt lokunderhåll. Verkstaden projekteras för att möjliggöra ett modernt digitalt underhåll enligt vårt underhållskoncept Railcover©. Vi ser fram emot att välkomna inte bara våra Vectron-kunder utan även kunder med övriga moderna lok, säger Kristina Nyquist, vd för Siemens Mobility .

Arbetet i verkstaden kommer att bedrivas helt i linje med de nyligen instiftade ECM- direktiven, där Siemens Mobility är certifierade för alla nivåer.

– Det är extra roligt och tillfredställande att få förtroendet att leverera en modern lokverkstad till Siemens Mobility vilket kommer skapa mervärden i flera led. Nu inleder vi arbetet med att projektera och uppföra verkstadsanläggningen i nära samarbete. Ett styrkebesked är att hyreskontraktet är på hela 25 år vilket skapar goda möjligheter att utveckla anläggningen över tid. Inom ramen för detta uppdrag ingår även marksäkring under ett år i Train Alliance linjenät i Sverige för kommande möjliga etableringar, säger Joakim Weijmer, vd för Train Alliance Sweden.