Tyskt forskningscentrum finansierar automatiserade järnvägsprojekt

Arbetet som leds av Siemens Mobility genomförs i form av två banbrytande projekt som identifierar alla de krav som måste uppfyllas för man ska kunna säkerställa att automatiserade tåg ger åtminstone samma säkerhet som manuellt manovrerade tåg. Bild: Siemens Mobility

Det tyska centrumet för forskning av järnvägstrafik (DZSF) har gått med på att tillhandahålla 1,7 miljoner euro i finansiering för två forskningsprojekt som syftar till att bedöma säkerheten vid automatiserad järnväg.

Syftet är att definiera de kriterier som krävs för godkännande av helautomatisk regional- och fjärrlinjetrafik. 

De planerade två studierna kommer särskilt att fokusera på Grade of Automation 3 (GoA 3) och GoA4, de två högsta nivåerna av automatisering med respektive utan förare.

TU Berlin och TÜV Rhineland kommer också att kopplas till projektet som partners.

Det andra projektet handlar om att jämföra mänskliga och tekniska prestationer, samt att identifiera de färdigheter som de automatiska systemen "bör lära" sig för att matcha en tågförares kapacitet.

Detta projekt kommer att ledas av TU Berlin medan German Aerospace Center, DB Systemtechnik och Siemens Mobility kommer att fungera som partners.

- Med dessa forskningsprojekt stärker vi vår position som en pacemaker för digitalisering och automatiserad körning, sade Siemens Mobility Northeastern Europe´s VD Gerhard Greiter.

- Vi räknar med avsevärda fördelar med järnvägsautomation för både passagerare och operatörer. Oavsett om det handlar om punktlighet, säkerhet eller energieffektivitet, självkörande tåg tar rörligheten till en ny nivå. Och vi jobbar vidare med det. 

Dessa två projekt är planerade att pågå i 30 månader och förväntas ge ny drivkraft till digitaliseringen av järnvägar.