Järnvägen till Gävle Hamn elektrifieras

Godståg kommer att kunna trafikera Gävle Hamn utan byte från ellok till diesellok. Karta: Trafikverket

Nu startar elektrifieringen av befintligt järnvägsspår över Näringens industriområde i Gävle. Arbetet kommer att pågå till december 2021. Därefter kan alla godståg trafikera Gävle Hamn utan byte från ellok till diesellok på Gävle godsbangård.

Alla godståg ska i fortsättningen kunna köra direkt till och från hamnen. Växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården behövs inte längre. Det innebär en stor minskning av kostnaderna för hamnens godskunder samt att en enkelresa till och från hamnen kommer att gå 30-45 minuter snabbare. Målsättningen är att det ska gå 16 tåg per dygn till/från syd och väst samt fyra tåg per dygn till/från norr enligt Gävle hamns prognos. Projektet medfinansieras av fonden för ett sammanlänkat Europa

Arbetet utförs av Infraservice Group Scandinavian och pågår i huvudsak dagtid, men helg- och nattarbeten kan också förekomma.