Green Cargo går back andra kvartalet

Rörelseresultatet uppgick till minus 77 miljoner kronor. Foto: Green Cargo

Lägre volym och transportintäkter till följd av pandemin covid-19 är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt andra kvartal 2020. Rörelseresultatet uppgick till -77 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 51 miljoner kronor under samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen minskade med 7 procent och uppgick till 973 (1 049) miljoner kronor.

För perioden januari-juni 2020 uppgick rörelseresultatet till –147 (–33) miljoner kronor. Nettoomsättningen minskade med 2 procent under halvåret och uppgick till 2 060 (2 100) miljoner kronor. Detta förklaras av negativa effekter från pandemin.

Green Cargos operativa förmåga har dock varit stabil och har, utmaningarna till trots, varit opåverkad under kvartalet. Att Green Cargos produktion är intakt och fungerar väl syns även på bolagets trafiksäkerhetsindex som likt första kvartalet i år ligger högt även denna period och landar på 95,4 (96,6). Green Cargo har även fortsatt hög punktlighet, både i järnvägssystemet och i leveransen till kund. Det är tydligt att bolagets kunder känner av detta och kundnöjdheten ligger för kvartalet högt, 3,91 (3,22).