Trafikverket presenterar järnvägsplanen för Hallsberg-Stenkumla

järnvägsplanen för Hallsberg-Stenkumla presenteras i digital form. Foto: Trafikverket

Nu presenterar Trafikverket järnvägsplanen för Hallsberg-Stenkumla. Den sista delsträckan i bygget av dubbelspåren mellan Hallsberg och Degerön. Järnvägsplanen är klar, och finns publicerad för granskning under sommaren.  Alla som vill kan under perioden ta del av materialet och skicka in synpunkter. På grund av corona-restriktioner blir det inga fysiska informationsmöten. Istället finns informationen i digital form, som film, presentationer och interaktiv karta på projektets webbsida.

– Vi har en lång process av planering och samråd bakom oss, säger Gunnar Berglund, projektledare på Trafikverket. Nu är järnvägsplanen klar, och vi hoppas att många ska hitta till vår webbsida, och se hur det kommer att se ut efter utbyggnaden.

Efter granskningen ska planen fastställas. När den sedan vunnit laga kraft börjar arbetet med att projektera bygghandlingar och upphandla de entreprenörer som ska bygga anläggningen. Förberedelserna beräknas pågå under 2021 och 2022. Byggstarten är planerad till 2023. Hela bygget beräknas vara klart 2029.

Korta fakta:

  • 14 km dubbelspår, varav 12 i nysträckning
  • En 2,4 km lång bergtunnel
  • Ett 10-tal järnvägsbroar och 1 vägbro
  • Mötesspår för 1000-meterståg
  • Utbyggnad av infarten till godsbangården för 1000-meterståg