Banarbeten utmaning för tågens punktlighet

94,3 procent av persontågen ankom i rätt tid. Foto: Trafikverket

När maj sammanfattas så framgår att persontågen för sjätte månaden i rad når en punktlighet på över 93 procent. Utfallet för månaden slutade på 94,3 procent då 66 209 av 70 243 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Maj innebär traditionellt starten på banarbetssäsongen, och trots den pågående pandemin är samtliga av sommarens planerade arbeten för att rusta upp och modernisera järnvägen igång. Däremot har corona-pandemin en tydlig påverkan på trafiken i form av ett stort antal avbokade och inställda tåg.

Under maj 2020 framfördes det drygt 20 procent färre persontåg än under maj 2019. Sett till antalet tågkilometer är minskningen ännu större då det i hög utsträckning är långdistanståg som ställts in. Under maj stod långdistanssegmentet för cirka 3 procent av det totala antalet persontåg, normalt ligger andelen på mellan 7 och 8 procent. Kortdistanstågen, främst pendeltågen i storstadsområdena, har däremot precis som under april framförts i stort sett enligt plan.

– Vi har en utmanande tid framför oss med ett stort antal banarbeten som går igång samtidigt som vi förväntar oss en ökad efterfrågan på tågresor och tåglägen med tanke på de nya reserekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Men ska jag välja en sak från maj så är det att godstrafiken nådde en punktlighet på nästan 88 procent till terminal. Det gör årets majmånad till den klart bästa månaden för godssegmentet sedan 2001, vilket är så långt tillbaka vi har jämförbar data. Här finns samband och relationer som blir spännande att analysera i spåren av pandemin säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef Trafik.