Ny generalsekreterare i Swedtrain

Gabriel Modéus tar över som generalsekreterare i Swedtrain. Foto: Swedtrain

Gabriel Modéus tar över som generalsekreterare i Swedtrain. Gabriel arbetar sedan fem år tillbaka på Teknikföretagens Branschgrupper där Swedtrain har sitt kansli. Förutom den nya rollen på Swedtrain arbetar Gabriel bland annat med intresseorganisationen Swedsoft och branschorganisationen för Samhällssäkerhet SACS. Tidigare har han arbetat med marknadsföring och projektledning i byggbranschen.

– Swedtrain driver spännande och aktuella framtidsfrågor. Järnvägen är en ryggrad i Sveriges infrastruktur. Med smarta och snabba tåg kan vi både möta klimatutmaningarna och säkerställa smart och effektivt resande, nu och i framtiden. Det krävs stora satsningar från Sverige och det är viktigt att vi kommer framåt. Därför ska det både bli spännande och roligt att få arbeta med de viktiga frågor som Swedtrain driver, säger Gabriel Modéus.

– Jag har länge jobbat med den typ av frågor som även är aktuella inom Swedtrain så som kompetensförsörjning, digitalisering samt forskning och innovation. Dessutom är vi på Teknikföretagens branschgrupper experter på att driva och utveckla organisationer inom teknikområdet och är vana att sätta oss in i och driva olika typer av frågor.

Swedtrain är branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige. Bland medlemsföretagen finns tillverkande, underhålls, fastighets – och konsultföretag över hela landet.