Green Cargo tillsätter ny styrelseordförande

Andreas Regnell blir ny ordförande i Green Cargo. Foto: Vattenfall

Vid Green Cargos årsstämma valdes Andreas Regnell till ny ordförande. Andreas Regnell valdes till ordförande och Catarina Fritz, Michael Thorén, Charlotte Hansson samt Crister Fritzson omvaldes till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Sten Olsson och Karin Strömberg. Andreas Regnell är sedan 2010 Chef Strategic Development på Vattenfall och har dessförinnan varit Senior Partner och Managing Director Nordic System på The Boston Consulting Group.

Jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med styrelse och ledning i Green Cargo och tillsammans ta bolaget till nya höjder. Godstransporter på järnväg spelar en central roll för svensk konkurrenskraft och jag är helt övertygad om att miljösmart transport har framtiden för sig. Det framgångsrika förändrings- och förbättringsarbetet som genomförts utgör en mycket stark grund för fortsatta stora framsteg, säger Andreas Regnell.

Jan Sundling, styrelseordförande sedan 2018 och tidigare vd Green Cargo lämnar nu över ordförandeklubban till Andreas.

– Arbetet i bolaget är framgångsrikt, vi lägger ett bättre underliggande resultat bakom oss än vad vi har gjort på flera år och trenden är positiv, säger Jan Sundling och fortsätter:

– Jag känner mig lugn och trygg i att Green Cargo återigen visar styrka och framgång. Jag önskar Andreas varmt lycka till som ny ordförande och ser fram emot att följa bolaget från sidan av spåret!