Green Cargo behöver rekapitaliseras

Green Cargo har gått med förlust under många år. Foto: Green Cargo

Green Cargo har en strategisk roll på den svenska transportmarknaden men har gått med förlust under många år. För att vända utvecklingen driver företaget ett transformationsprogram som startade senhösten 2018. Det ska förbättra resultatet med cirka 250 – 300 miljoner kronor fram till 2022. Det är ett steg på vägen, men det är inte tillräckligt. Green Cargo har ett stort behov av att investera i nya lok och vagnar.

Green Cargo har ett stort behov av att investera i nya lok och vagnar. Sju av tio lok är mer än 40 år gamla och även om flera har moderniserats under 2000-talet behöver bolaget fler moderna uppkopplade lok med större dragkraft samt effektivare vagnslösningar för skapa lönsamhet i såväl existerande som nya kundupplägg.

Digitalisering är ett annat område som Green Cargo behöver investera inom för att förenkla och bidra till en effektivare och mer kundvänlig process. Bolaget behöver kunna erbjuda nya digitala tjänster till sina kunder och förenkla vardagen för sina medarbetare med ökad kvalitet. Det handlar också om att investera i en mer robust IT-miljö än den som finns idag. Bolagets nuvarande finansiella utrymme innebär dock att det inte går att genomföra denna digitalisering på ett optimalt sätt.

– Det är styrelsens bedömning att Green Cargo behöver ett kapitaltillskott, som tillsammans med transformationsprogrammet, gör det möjligt att genomföra nödvändiga investeringar. Det skulle ge helt nya möjligheter att ta vara på en ökad efterfrågan på hållbara godstransporter, erbjuda kunderna nya digitala tjänster samt få ett mer robust bolag, säger Jan Sundling, styrelseordförande för Green Cargo och fortsätter:

– Med ett kapitaltillskott är vi också rustade för att bidra till den gröna återstart som näringslivet behöver efter pandemin covid-19.