Green Cargo svarar på Holmens behov av godstransporter

Godstransporter på järnväg är en viktig grund för Sveriges välstånd. Foto: Johan Roswall, Green Cargo

Trots rådande läge med Covid-19 och minskad efterfrågan inom många segment har Holmens rundvirkeskunder av förflyttning av råvara, vilket i sin tur ökar Holmens behov av fler godstransporter. Tack var ett kundanpassat och lösningsorienterat arbetssätt där fokus legat på flexibilitet och punktlighet har Green Cargo lyckats möta Holmens behov av extratåg.

Holmens och Green Cargos samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden med transporter av massaved och sågtimmer mellan orter i norra Sverige. I april förra året utökades samarbetet med fler destinationer och en ny transportlösning med fler lok och en ny vagn utvecklades för att optimera kapaciteten. Transportlösningen har genererat en miljömässigt och ekonomiskt hållbar lösning med mer virke på färre antal tåg till fler orter.

– Green Cargo har inte bara en långsiktig och stabil transportlösning utan de kan nu också ge oss bättre möjligheter till ett flexiblare transportflöde som går att boka med kortare framförhållning. Vi har fått bra gehör för våra nya behov av extra tåg under den senaste perioden och vi har därmed kunnat säkra leveranserna till våra slutkunder. Genom bra kommunikation, kundanpassning och flexibilitet i Green Cargos operativa verksamheten har samarbetet fördjupats. Våra behov och efterfrågan möts av Green Cargo vilket är väldigt positivt och viktigt för oss i nya affärsmöjligheter, säger Maja Öberg, leveranssamordnare på Holmen.

Godstransporter på järnväg är en viktig grund för Sveriges välstånd och konkurrenskraft. Liksom Holmen, förlitar sig många av Sveriges industriföretag på en fungerande godsjärnväg, som miljö- och kapacitetsmässigt är oslagbar jämfört med andra transportslag. Green Cargos tvärfunktionella team, med representanter från olika delar av bolaget, arbetar hårt för att tillsammans snabba upp processen för extratåg och nya förfrågningar.

– Vi har både förmågan och viljan att möta kundens behov, och nu med en mer flexibel anpassning till marknaden i vår produktion kan vi möta upp till den flexibilitet Holmens rundvirkeskunder behöver och vi kan både behålla och hämta hem nya affärer. Vårt arbetssätt värderas högt av Holmen och det vill vi så klart leva upp till, säger Johan Roswall, säljare på Green Cargo.