Stort engagemang i punktlighetsarbetet inom TTT

Corona-krisen ger järnvägsbranschen unika möjligheter till analyser. Foto: Green Cargo

Tillsammans för tåg i tid, TTT, har samlat järnvägsbranschen kring förbättrad tågpunktlighet sedan 2013 och arbetet har förändrats ett antal gånger sedan dess, även om syftet att förbättra punktligheten i järnvägssystemet för alla typer av tåg kvarstår.

Under vintern har organiseringen av förbättringsarbetet justerats ytterligare och är nu ännu mer vässat för att mer handfast få ut mer effekt av åtgärderna i lite snabbare takt.

Inom Green Cargo har man varit engagerade och drivande i TTT alltsedan arbetet startade och ser det som ett väldigt framgångsrikt sätt att ytterligare stärka våra viktigaste säljargument – punktlighet och pålitlighet. I en bransch där aktörerna kör i ett integrerat och begränsat system är det helt enkelt effektivare att samarbeta än att strida.

En bärande tanke i TTT är att genom att minska störningar i olika delar av trafiksystemet så förbättras helheten vilket kommer alla till del, oavsett om man kör långväga godståg genom hela landet eller om man kör pendeltågstrafik i ett storstadsområde. Alla är beroende av varandra.

Green Cargo växlar upp ambitionsnivån och leveransförmågan samtidigt som branschen drabbas på olika sätt av Coronasituationen. Det innebär i sin tur större behov av prioritering och att hushålla med de resurser man har att tillgå.

Det är en unik situation i järnvägssystemet där persontrafiken reducerats dramatiskt på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minskat resande och samtidigt som godstrafiken uppnår rekordpunktlighet. Det gör att man kan analysera godstrafikens förutsättningar för punktlighet ”in real life” på ett unikt sätt när störningarna från persontrafiken minskar. Analysen som nu pågår av den situationen kommer säkert att bidra till en välgörande prioriteringsdiskussion framledes.