Göteborgs spårvägar kan få längre spårvagnar

Med förlängda hållplatser kan Västtrafik köra med längre spårvagnar och därmed öka kapaciteten. Foto: Eddie Löthman

Västtrafiks styrelse har under sitt senaste möte beslutat att gå vidare med två utvecklingsprojekt för Göteborgs spårvagnsnät. Det ena rör förlängning av hållplatser på linje 5 och 11 och det andra rör den så kallade Engelbrektslänken.

Syftet med att förlänga dagens spårvagnshållplatser är att möjliggöra trafik med 45 meter långa spårvagnar, som det finns planer för. De längre spårvagnarna kan hjälpa till att öka kapaciteten i trafiken och det behovet är som störst på linje 5 och 11. Merparten av hållplatserna kräver ingen omfattande utbyggnad men det finns ett mindre antal som behöver större åtgärder.

Engelbrektslänken utgörs av cirka 500 meter lång ny spårväg i Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södra Vägen. Länken är nödvändig för att kunna leda om trafiken vid de planerade reparationerna av kajmurarna längs hamnkanalen. Den gör också Göteborgs spårvagnsnät mer stabilt och tillförlitligt. Bygget av Engelbrektslänken förväntas vara klart till 2022.

– Även om vi lever i speciella tider just nu behöver vi fortsätta blicka framåt och ta vidare de projekt vi länge arbetat med och planerat för. Göteborg växer och vår kollektivtrafik behöver växa i samma takt. Därför är det så viktigt att vi, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad fortsätter utveckla spårvagnsnätet tillsammans, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.

För att möjliggöra de två projekten har Västtrafiks styrelse nu har föreslagit regionstyrelsen att ta medel ur den så kallade spårvägspotten i anspråk. För bygget av Engelbrektslänken handlar det om 56 miljoner kronor och för projektet med förlängningen av hållplatserna är summan på 50 miljoner kronor.