Railcare visar starkt resultat

Bra start på året för Railcare. Foto: Railcare

Under första kvartalet har vi ett rörelseresultat (EBIT) på 17,4 miljoner kronor och en försäljning om 106 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 16,5 procent. Detta är det starkaste första kvartalet vi har haft i Railcares historia. Tillväxt med 25 procent och ett rörelseresultat som är 7,0 miljoner kronor bättre än föregående års första kvartal.

Tillväxten på 25 procent och det starka resultatet beror främst på leveransen av tre generatorvagnar till kund inom segment Maskinförsäljning samt att vi har haft en tidig start för säsongen på entreprenadarbetena i Sverige. Segmenten Entreprenad Utland och Transport Skandinavien har under kvartalet levererat enligt plan.

– Covid-19 pandemin har inte i nuläget påverkat bolaget med några inställda jobb. Informationen från de olika länderna där vi jobbar är att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion som måste fungera i kris, så vi på Railcare fortsätter att jobba för att hålla järnvägen i ett robust skick, säger Daniel Öholm, CEO i Railcare i kvartalsrapporten.

– Det har varit en bra start på året för Railcare trots att vi och övriga världen kämpar mot Covid-19 pandemin. Järnvägens betydelse har stärkts ytterligare då människor och gods behöver komma fram på ett robust sätt. Jag är mycket stolt över alla mina engagerade medarbetare som jobbar med att hålla järnvägen i ett bra skick och den flexibilitet alla visar då vi verkligen måste utföra våra vardagliga jobb på ett eljest vis.