Utredningen om bygget av två spårvagnslinjer i Åbo fortsätter

Illustration över hur det kan se ut i Åbo om staden bygger spårvagnslinjen. Bilden visar en hållplats vid Åbos domkyrka. Bild: Sigge Arkkitehdit Oy

Finländska staden Åbo fortsätter utredningen om bygget av spårvägar i staden. Stadsfullmäktige i Åbo godkände frågan på sitt möte nyligen, efter en lång diskussion och en omröstning.

Det här betyder att politikerna gav grönt ljus för att utredningsarbetet kan fortsätta. Själva investeringsbeslutet om spårvägarna byggs eller inte fattas senare av nästa stadsfullmäktige.

Förespråkarna ansåg att staden nu om någonsin måste satsa på investeringar med tanke på framtiden och att man inte kan ställa hälsovården och spårvägarna mot varandra.

I den första fasen byggs två linjer. Den ena enligt rutten Kråkkärret - Vetenskapsparken (Österås) - Salutorget och den andra enligt rutten Salutorget - Resecentret - Slottsstaden (passagerarhamnen).

Den totala kostnaden för spårvägen uppskattas uppgå till 284 miljoner euro. Staden förutsätter att staten deltar i kostnaderna.