Konsultuppdraget för Fehmarn Bält-tunneln tilldelades Atkins

Så kommer Fehmarntunneln att byggas. Det sker i form av tunnelelement som sänks på havsbotten. Teckning: Femern A/S

Företagen Femern A / S, Femern A / S, Fehmarn Bält-järnvägs- och vägtunnelprojekt har utsett SNC-Lavalin Group-företaget Atkins för att tillhandahålla multidisciplinära järnvägskonsulttjänster i samband med byggandet av den 18 kilometer långa fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

Avtalet löper på åtta år med potential för förlängning.

Atkins kommer att stödja arbetet med bansträckan, elektrifieringen, strömförsörjningen, installeringen av signalering, utrustningen för tågkontroll och telekommunikation samt kommer att samarbeta med det tyska ingenjörsföretaget Gauff som fokuserar på de tyska delarna av projektet.

Den nedsänkta rörtunneln är planerad att bli färdig 2028