Tidplan för utveckling av Forsåker förskjuts

Visionsbild över Forsåker och Mölndals innerstad. Bild: Mölndals kommun

Planeringen av Forsåker i Mölndals kommun pågår med fullt fokus framåt. Efter utvärdering av ändrade förutsättningar kopplat till arbetet med detaljplan 1 uppdateras tidplanen. Granskning för första detaljplanen planeras under 2020.

Under hösten har detaljplanen för Forsåker genomgått en genomlysning bland annat för att möta Trafikverkets nya direktiv om utökat antal spår för det planerade höghastighetståget. I somras kom beskedet från Trafikverket att de utreder ytterligare spår med anledning av de järnvägsprojekt som berör Mölndal och Mölndals station.

De nya förutsättningarna med fler tågspår innebär att spårområdet måste utökas och kommer närmare Forsåker, vilket eventuellt kan påverka planerad bebyggelse längs E6:an. Detta besked har fått till följd att den första detaljplanen för Forsåker behöver analyseras och att rådande tidplan förskjuts till 2020. Enligt tidigare kommunicerad tidplan skulle detaljplanen gått ut för granskning under hösten/vintern 2019.

– Forsåker är ett fantastiskt projekt och vi tror starkt på att den nya stadsdelen kommer bidra med en ny dimension till såväl Mölndal som Göteborg. Med respekt för projektets komplexitet och nya förutsättningar som presenterat sig ser vi att den tidigare kommunicerade tidplanen behöver uppdateras, säger Bjarne Fjellanger, vd på Mölndala Fastighets. 

Forsåker kommer bli en ny modern stadsdel och destination mitt i hjärtat av Mölndal. Här kommer cirka 3000 nya bostäder och 3000-5000 nya arbetsplatser växa fram. Med tanke på områdets strategiska placering finns även ett stort intresse att utveckla effektiva kommunikationer till och från området. Det planerade stationsläget blir då som en stor tillgång, med bl.a. direkt koppling till Landvetter flygplats.

Inför kommande granskningsskede pågår nu ett arbete med att färdigställa kvarvarande sakfrågor som ingår i den första detaljplanen.